Protezy kończyn dolnych

 

  Amputacja w obrębie stopy

 

A

mputacja Sharpa-Jaegera – przebiega przez bliższe odcinki kości śródstopia z pozostawieniem ich główek. Dłuższy płat podeszwowy zapobiega naciskowi na bliznę. Umożliwia pełne obciążanie kikuta, wskazane jest uzupełnienie ubytku dla zachowania propulsji i dla zapobiegania deformacji obuwia.  

 

A

mputacja Lisfranca – przebiega w stawie stępowo-śródstopnym, ze względu na usunięcie przyczepów mięśni istnieje tendencja do ustawiania kikuta końsko-szpotawo – można to korygować poprzez przeszczepy ścięgien w nowe pozycje. Protezowanie zwiększa objetość w obrębie stawu skokowego ale pomaga zachować propulsję i zapobiega deformacji obuwia. 

 

A

mputacja Choparta – w stawie poprzecznym stępu, między kością skokową a kością łódkowatą, bocznie na linii stawu piętowo-sześciennego Kikut ma tendencję do ustawienia końsko-szpotawego.  

A

mputacja Pirogowa – odjęcie całej stopy i pozostawienie części kości piętowej, którą przykłada się do końca piszczeli po usunięciu chrząstek stawowych. W założeniu miało to dawać bardziej oporowy kikut. Z powodu częstych powikłań metoda ta jest już rzadko używana. Odległość kikuta od podłoża wynosi około 3-4cm.
Amputacja Syme’a – odjęcie całej stopy wraz z całą kością piętową, usunięcie obu kostek oraz chrząstki stawowej piszczeli, pokrycie powstałego kikuta płatem skórnym spod pięty. Odległość kikuta od podłoża wynosi około 6cm.
Poziom Pirogowa i Syme’a umozliwa zastosowanie specjalnych stóp protezowych mocowanych do leja protezowego.  

 

 

Nadal realizujemy program o nazwie AKTYWNY SAMORZĄD 2016.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w naszym biurze.

Skontaktuj się z nami!