Protezy kończyn dolnych

 

  Protezy podudzia

 

N

ajczęściej wykonywane amputacje to amputacje miedzy stawem kolanowym a stopą.
 
Amputacja goleni (poniżej kolana)stanowi najczęstrzy poziom odjęcia kończyny. Jest tak dlatego, że ten poziom zapewnia możliwość estetycznego i funkcjonalnego zaopatrzenia pcjenta w protezę a jednocześnie możliwe jest sprawne gojenia kikuta ze względu na dobre ukrwienie tkanek płata kikuta. Wskazane jest zachowanie jak najdłuższego możliwego kikuta ze względu na późniejszą wykorzystania w protezie- dłuższy kikut= większa powierzchnia podparcia i lepsza możliwość sterowania protezą. Krótke i bardzo krtókie kikuty stwarzają konieczność wykonania protezy nawet ze stabilizacją w obrębie uda. Tak jak w każdej protezie tak i tu ważne jest zapewnienie komfortu w czasie obciążenia (stania na protezie) jak i odciążenia (przenoszenia kończyny). Optymalna proteza zawsze musi byc dopasowana do kształtu, objętości i indywidualnych właściwości kikuta (wyniosłości kostnych, blizn, miejsc wrażliwych itp.) zarówno w czasie stania i przenoszenia ciężaru ciała na protezie oraz jej zawieszenia (trzymania) w czasie przenoszenia nad podłożem (minimalizacja zsuwania, pozornego wydłużania kończyny) .

Nadal realizujemy program o nazwie AKTYWNY SAMORZĄD 2016.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w naszym biurze.

Skontaktuj się z nami!