Protezy kończyn dolnych

 

  Protezy uda

 

A

mputacje na poziomie uda, związane są z utratą stawu kolanowego, przez co upośledzają kontrolę i dynamikę osoby amputowanej. Na tym poziomie stosowane są 2 rodzaje amputacji:

 

1.

Wyłuszczenie w stawie kolanowym z pozostawieniem mięśni udowych i całego trzony kości udowej. Ze względów kosmetycznych w przeszłości rzadko wykonywano ten zabieg, ale zmiany technologiczne i dostępnośćdo nowych komponentów pozwala na zachowanie zarównodługiego i silnego kikuta jak i dobrego efektu kosmetycznego. Wyłuszczenie pozwala na uzyskanie bardzo silnego kikuta, który jest zdolny do przenoszenia osiowych obciążeń. Ten poziom odjęcia jest szczególnie wskazany u dzieci a dzieki zachowaniu nasad wzrostu zachowane są proporcje rozwoju ud.  

Wyłuszczenie w kolanie

Kikut po wyłuszczeniu w stawie kolanowym pozwala na zaprotezowanie uda w tzw. lej pełnokontaktowy oporowy.

 

2.

Amputacje w obrębie trzony kości udowej są zwykle zaopatrzone na szczycie w płat skórno-mięśniowyzabezpieczającykikut kostny przed urazami mechanicznymi i dający możliwość poruszania protezą (lejem). Krótszy kikut oznacza mniejszą wydolność funkcjonalną kończyny i wiekszy wydatek energetyczny w czasie chodu. Kikut uda ma tendencję do ustawiania się w przykurczu zgięciowym i/lubzgieciowo-odwiedzeniowym. Powierzchnia podparcia w czasie obciążania może zmieniać się w czasie redukcji obrzeku po amputacji dlatego bardzo ważne jest jego właściwe przygotowanie do protezowania. Wskazane jest uzyskanie kontroli nad lejem protezowym za pośrednictwem elementów szkieletu kikuta i miednicy. Nie istnieją leje uniwersalne dla wszystkich pacjentów dlatego wskazane jest indywidualne dopasowanie rodzaju i kształtu leja do zachowania kikuta –umiesnionego, kostnego, wiotkiego itp.

Nadal realizujemy program o nazwie AKTYWNY SAMORZĄD 2016.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w naszym biurze.

Skontaktuj się z nami!